Århus Stifttidende man. 13. November 2000

 

Et stjerneskud på countryhimlen
  

(seks ud af seks stjerner)

Country må hellere end gerne blande sig men andre genrer.

Sådan sagde Århus sangerinden Joanne Reinholdt for en måneds tid siden i et interview her i avisen, og når man nu sidder med hendes debut album I cd-spilleren, kan man høre, at det er noget hun mener alvorligt.
Country, javel, men også rock, blues, og stille ballader. Joanne Reinholdt når vidt omkring, og hvor er det godt. Steel og strygere i ægte, traditionel country-stil, men også meget mere end det.
Indspillet i County-Q Studio i Nashville, sammen med derboende garvede countrymusikere, så grundlaget er i orden, men trods de flotte omgivelser er det dog Joanne Reinholdt selv, der gør det her til en stjernestund.
Med en fremragende stemme kommer hun flot og følt gennem numrene, der rummer det, som hun selv betegner som kernen i countrymusik : kærlighed og smerte.
Fra det bluesinspirerede titelnummer, over det rockende live-nummer, “Travellin´ Band” til “Heartbeat”, den meget flotte duet med Leo Sayer, der også leverer stilren mundharpe til et af numrene.
Næsten smerteligt smukke er numrene “Blue Eyes Of A Child” og “Grandpa”.
Man kunne blive ved.
Men, hør den selv, også selv om De ikke er countryfanatiker.

Det her er starten på noget stort.

Martin Bjerregaard Jensen

 

Aarhus Stifttidende Monday 13th November 2000

 A shooting star on the sky of country
 

(Six out of six stars)

It´s alright to mix country with other genrer.
That´s what the Aarhus-singer said in an interview, in this paper, about a month ago, and when I´m sitting here with her debut-album in the cd-player, I can hear she´s means it.
Country, yes, but also rock, blues and slow ballads. Joanne Reinholdt reaches far, and it´s good. Steel and fiddle in a real traditional country-style, but so much more than that.
Recorded in County-Q Studios in Nashville, with good experienced countrymusicians, so the basic foundation is there, but even though the surroundings are perfect, it´s Joanne Reinholdt herself, that makes this a starstudded moment. With an exeptional voice she sings and feels the songs, that, as she says herself, is about the heart of countrymusic : love and pain.
From the blues-inspired titelsong, across the rocking live-number “Travellin´ Band” to “Heartbeat” the fantastic duet with Leo Sayer, who also plays a very clean mouthorgan on one of the tracks.
Almost painfully beautyful are the tracks “Blue Eyes Of A Child” and “Grandpa”.
I could go on.
But, listen to it yourself, even if you´re not a countryfanatic.

This is the beginning of something big.
Martin Bjerregaard Jensen

 


Albums